top of page

Werkwijze

In de volgende situaties kan ik hulp bieden.

 

Zwakke leerlingen

Aan de hand van de methode RD4 (rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus) kan ik, aan de hand van een diepgaande analyse, in kaart brengen waar de leerling stagneert. RD4 is ontwikkeld aan de hand van het handelingsmodel en het protocol ERWD. Het brengt de ernst van de achterstand voor wat betreft de rekenontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten goed in beeld.

Hulp met rekenen
Hulp met rekenen

Sterke leerlingen

Dit reken-diagnostisch onderzoek kan echter ook hulp bieden bij een sterke leerling die vastloopt op het gebied van rekenen. Door met RD4 te toetsen krijgt men op alle onderdelen afzonderlijk een duidelijk beeld van waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en hoe de leerling rekent.

Het vervolg

In beide situaties maak ik aan de hand van het onderzoek een verslag waarin ik mijn bevindingen beschrijf en eventuele handelingsadviezen aangeef. Vervolgens kan de school of kunnen de ouders ervoor kiezen of ze verdere begeleiding wensen of dat ze zelf aan de slag gaan met de adviezen die in het verslag worden beschreven.

"Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over hoe ik kan helpen."

Kosten

Iedere situatie is anders. Voer ik enkel en alleen een rekenonderzoek uit en maak ik er een verslag van? Of verzorg ik ook de rekenbegeleiding?

We maken samen een afspraak over het tarief.

bottom of page